aktualizováno: 01.02.2016 15:26:31

Městys Nepomyšl

Obecné informace

Vážení spoluobčané, dne 17.1.2016 vyšel zpravodaj městyse Nepomyšl č. 12/2015 s názvem "Nepomyšloviny". Tento zpravodaj je k zakoupení za cenu 5,- Kč v obchodě paní Zd. Schieferdeckerové nebo v obchodě Jednoty u paní J. Polanové v Nepomyšli. Ti z Vás, kteří si předplatí na celý rok dopředu na úřadu městyse Nepomyšl za cenu 60,- Kč, budou dostávat zpravodaj roznáškou přímo do schránky. Starší čísla měsíčníku najdete také na tomto webu v sekci NEPOMYŠLOVINY.

Úřad městyse Nepomyšl nabízí zájemcům elektronické zasílání aktuálních Nepomyšlovin prostřednictvím e-mailu. Takový odběr Nepomyšlovin nebude zpoplatněn. Chcete-li Nepomyšloviny dostávat v elektronické podobě, zašlete e-mail se svou e-mailovou adresou na nepomysloviny@seznam.cz a jako předmět vyplňte Nepomyšloviny zdarma. Následující číslo Nepomyšlovin Vám bude odesláno již pouze v elektronické podobě.

                                                                    
Nově vloženo:
ČČK Nepomyšl pořádá v sobotu 20.2.2016 v Kulturním domě v Nepomyšli Dětský maškarní ples od 14.00 hodin a Maškarní ples pro dospělé od 20.00 hodin. Bližší informace najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/2016-RETRO_PLES/ - na této adrese najdete fotografie Karin Humpolákové z Retro plesu, který se konal v sobotu 23.1.2016 v Nepomyšli.
 
Pozvánku na informační seminář ohledně KOTLÍKOVÉ DOTACE, který se bude konat dne 15.2.2016 od 17.00 hodin na Městském úřadě v Podbořanech,  včetně základních informací ohedně získání tété dotace, najdete v sekci "Informace pro občany".
 
Informaci o dotačním programu "Podpora začínajících podnikatelům v Ústeckém kraji pro rok 2016" najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Pozvánku na veřejné projednávání SCLLD MAS Vladař a programových rámců SCLLD MAS Vladař najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Poplatky městyse Nepomyšl na rok 2016 najdete v sekci "Informace pro občany". 
 
Usnesení Exekutorského úřadu Děčín o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) najdete v sekci "Úřední deska". 
 
Informaci společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) ohledně možnosti vyžádání si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "Informace pro občany".
 
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí - povolení odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů najdete v sekci "Úřední deska".
 
http://karinhumpolakova.rajce.idnes.cz/2015-MIKULASSKY_JARMARK/ - na této adrese najdete fotografie Karin Humpolákové z Mikulášského jarmarku v Nepomyšli , který se konal v sobotu 5.12.2015. 
 
Katastrální úřad Žatec vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chmelištná, Dětaň a Nová Ves u Podbořan dnem 3.12.2015. Bližší informace najdete v sekci "Úřední deska". 
 
OZV č.1/2015 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2016. Najdete v sekci "Úřední deska" nebo v sekci "OZV, směrnice a opatření".
 
V sekci "Úřední deska" najdete seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle území působnosti obce  Nepomyšl.
 
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec najdete v sekci "Úřední deska". 
 
V sekci "Úřední deska" najdete Informace Státního pozemkového úřadu, Krajského pzemkového úřadu - Pobočky Louny, k možnosti využití pozemkových úprav včetně Propagačních materiálů (Všeobecné informace + Společné zařízení roku 2015).
 
V sekci "Úřední deska" najdete Veřejnou vyhlášku - Oznámení zahájení projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl
 
 
Provozní dobu sběrného místa v Nepomyšli najdete v sekci  "Informace pro občany".

                                                                                                                                                                                               

 Úřední hodiny: 

Pondělí: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00 
Úterý: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Středa: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
Čtvrtek:      zavřeno - neúřední den
Pátek: 7.30 - 12.00     12.30 - 16.00
 

 

ID datové schránky: hyfa9jy

typ schránky: orgán veřejné moci

 

Statistické údaje:

 Vodovod:  Ano
 Kanalizace   (ČOV):  Ano
 Počet částí:  5
 Plynofikace:  Ne
Katastrální výměra:

Nepomyšl 1.530,00 ha

Dětaň           461,84 ha

Dvérce         358,75 ha

Chmelištná 311,33 ha

Nová Ves    159,15 ha

celkem     2.821,07 ha

 

Policie:  NE
Počet  obyvatel:  412  (k 1.1.2015)
Pošta:  ANO    Pondělí    08.00 - 10.00                                                        15.00 - 16.00                                        Úterý        08.00 - 11.00                                      Středa      08.00 - 10.00                                                         15.00 - 16.00                                      Čtvrtek     08.00 - 11.00                                      Pátek        08.00 - 10.00                                                         15.00 - 16.00
Škola:  NE
Zdravotnické   zařízení:  ANO   ordinační hodiny každou středu     7.00 - 9.00 hod.

   

Adresa:                         E-mail:
Nepomyšl čp. 102 ounepomysl@seznam.cz
439 71 Nepomyšl   
   
Telefon:

Starosta:

415 213 133  Lněníček  Josef
415 211 241  775 213 108                  774 785 416
Telefon:      

Místostarosta:

775 717 403 Bartuška Pavel

 

Ostatní údaje:

Město je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Podbořany

Město je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Podbořany


 

 

   

 

TOPlist